Antwerps Architecten Atelier
Lange lobroekstraat 201, 2060 Antwerpen
+32 3 226 37 32, info@architectenatelier.be

Politiekantoor Berchem

verbouwen van handelspand tot zonecommissariaat voor de politie

2000
Junostraat 27/29 - Euterpastraat 20
2600 Berchem
Stad Antwerpen
De opdracht werd gegund via een openbare aanbesteding en omvat de renovatie en verbouwing van bestaande kantoorgebouwen en huis tot een politiecommissariaat voor de zone Oost. De gebouw is de uitvalsbasis voor drie wijkteams. Het gelijkvloers werd ingericht als onthaalruimte met verhoorlokalen.  De politie komt naar de burger toe. Rond deze publiektoegankelijke ruimte is een dienstgang die toegang geeft tot de centraal opgestelde trap en lift. De woning werd afgebroken en vervangen door een nieuwbouw met gelijkvloers een garage die toegang geeft tot de twee amigos. Op de verdiepingen zijn open landschapskantoren ingericht die met een vide in verbinding staan.  Hierdoor is er een directe communicatie mogelijk tussen de verschillende teams. In de zijstroken werden de afgesloten bureaus van de diensthoofden en de refter voorzien. In de kelder zijn de kleedruimten en sanitaire voorzieningen. De bestaande structuren werden maximaal behouden.  Nieuwe gevels werden uitgewerkt in thermisch onderbroken aluminium raamgehelen. De voortuinstrook wordt als groene zone ingevuld met wachtruimte en een kleine kinderspeeltuin. De voortuinstrook vormt de schakel tussen de bewoners en de politie.